KLÁRA LUKEŠOVÁ architekt

zahlavi.jpg

POLYFUNKČNÍ DŮM A HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH VODĚRADY

POLYFUNKČNÍ DŮM A HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH VODĚRADY
Záměrem studie je včlenit novou výstavbu dvou objektů do daného prostoru dle požadavků obce Voděrady v lokalitě stavebních pozemků v okolí Obecního úřadu
a kulturního centra.
Jedná se o polyfunkční dům s funkcí základní školy - tzv. jednotřídky 1. až 5 . ročníku, dále mateřské školky - příp. dětské skupiny a v neposlední řadě i knihovny
a společenského centra. Druhým situovaným objektem je nová hasičská zbrojnice sdružení dobrovolných hasičů.
Pro umístění objektů byly využity pozemky kolem obecního úřadu dle zadání obce. Jedná se převážně o rovinaté pozemky max. s mírným převýšením.
Pro umístění nové hasičské zbrojnice byl využit pozemek navazující na hlavní silnici I. třídy, na kterou navazuje i zpevněné parkoviště u obecního úřadu.
Výhodou tohoto umístění je velmi efektivní připojení výjezdu hasičů právě na tuto komunikaci.
Oproti tomu polyfunkční dům, resp. shluk třech samostatných objektů je umístěn ze severozápadní strany stávající budovy obecního úřadu a velmi ladně zakomponován mezi stávající zástavbu rodinných domů a navazující na zpevněné komunikace kolem objektu obecního úřadu a místního sportovního hřiště.
Zatímco hasičská zbrojnice svým umístěním i architektonickým řešením na první pohled dominuje a upozorňuje na svoji "důležitost", polyfunkční dům je proti tomu záměrně rozdělen na samostatné objekty, aby výškově nepřesahoval stávající zástavbu a svou nenápadnou "vizáží" ladně zapadl do celkového konceptu.
V 01.jpg
V 02.jpg
V 03.jpg
V 04.jpg
V3.jpg
V4.jpg
V10.jpg
V12.jpg
Zpracovatelé:

Ing. arch. Klára Lukešová
Ing. Zdeňka Fiedlerová

Vizualizace:

Ing. arch. Zdeněk Dvořáček
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one