KLÁRA LUKEŠOVÁ architekt

zahlavi.jpg

Zástavba pro bydlení - ulice Nová v Kunštátě

Zástavba pro bydlení - ulice Nová v Kunštátě 2017
pencil style2.jpg

URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Základní charakteristika projektu

Předmětem projektu je řešení zástavby pro bydlení v lokalitě ulice Nová v Kunštátě. Jedná se o urbanisticko-architektonickou studii, která bude sloužit jako podklad pro následnou projektovou dokumentaci k územnímu řízení.

Studie obsahuje 3 varianty řešení:

1. Zástavba bytovými domy
2. Zástavba kombinací rodinných domů a bytových domů
3. Zástavba rodinnými domy

 

Stavební pozemek

Město Kunštát vlastní rozlehlý pozemek mezi bytovou výstavbou a průmyslovou zónou, který je dodnes využíván jako zemědělská půda. Parcela má plochu 26 360 m2.
Částečně je již zastavěna staršími bytovými domy. Volná plocha určená k zástavbě činí asi 21 320 m
2. Pozemek je převážně rovinný s mírným sklonem od jihozápadního rohu k severovýchodnímu. Maximální převýšení je asi 5 metrů.

Pozemek lemuje místní komunikace (ulice Nová) na jihu, na severu pokračuje orná půda ve vlastnictví soukromých majitelů. Východní část pozemku je zastavěna dvěma bytovými domy. Západní hranice sousedí s městskými pozemky průmyslové zóny (sběrný dvůr, bývalé ZD, porážka drůbeže). Pozemek  má příhodnou orientaci na jih a je odtud nádherný výhled na zámek Kunštát a okolní přírodu.
 

Dopravní řešení

Všechny 3 varianty řešení navazují na stávající komunikaci ulice Nová využitím současné cesty používané zemědělci na levém okraji pozemku a novou cestou z místa, kde je dnes malé parkoviště u bytových domů. Komunikace jsou určené k obsluze a dostupnosti bytových domů popř. rodinných domů. Obousměrná silnice bude zpevněná (asfaltová) o šířce 6 m a bude lemovaná dlážděnými chodníky – kolem bytových domů budou chodníky široké 2 m a kolem rodinných domů 1,5 m. V těsné blízkosti domů jsou parkoviště, kde jedno parkovací místo odpovídá jedné bytové jednotce. Další parkovací místa navíc jsou řešena jako podélné parkování a kolmé parkování, které je nedaleko vyústění nových komunikací na ulici Novou. Parkování u rodinných domů je řešeno na pozemku. Na západní straně je bydlení odcloněno od průmyslové zóny zelení.


 

VARIANTA 1
Zástavba bytovými domy
První variantu tvoří 2 druhy bytových domů. Oba domy jsou čtyřpodlažní. Dům B1 svojí hmotou navazuje na stávající panelové domy na východě pozemku. První podlaží je vysunuté a tvoří tak terasu druhému nadzemnímu podlaží. Přízemní byty mohou mít soukromé zahrádky. Třetí podlaží má balkóny a lodžie a čtvrté podlaží je menší a celý jeho obvod lemuje střešní terasa. Na severní části parcely zůstávají rezervní plochy, které mohou být využity pro další parkování, garáže, zahrádky nebo hřiště.
Domy  B2 mají čtvercový půdorys a svým natočením navazují na staré cihlové bytové domy. Objekt má opět prostorné balkóny a lodžie a poslední patro je uskočené a lemované střešní terasou.
Jižní stranu parcely oživuje park s hřišti pro děti a zelení. Mezi dvěma řadami bytových domů prochází komunikace s parkovišti, u kterých jsou vyhrazena místa na komunální odpad.
V1a
V1a
V1b
V1b
V1d
V1d
V1c
V1c
VARIANTA 2
Zástavba kombinací rodinných domů a bytových domů
Druhá varianta je sestavena z 3 bytových domů typu B1 a dvou druhů řadových rodinných domů RD1     a RD2. Byty s parkem a hřišti jsou umístěny na jih parcely. Rovnoběžně s bytovými domy jsou dvě řady rodinných domů. Rodinné domy jsou dvoupodlažní s kombinací pultových a plochých střech. Součástí každého domu je garáž. Domky jsou navrženy s krytou terasou i vstupem do domu. Pozemky i domky jsou svojí velikostí velmi ekonomické.
Mezi bytovými domy a řadou rodinných domů prochází komunikace s parkovišti, u kterých jsou vyhrazena místa na komunální odpad. Další komunikace vede na severu pozemku pro dostupnost krajní řady rodinných domů.
V2a
V2a
V2b
V2b
V2c
V2c
V2d
V2d
VARIANTA 3
Zástavba rodinnými domy
Třetí varianta je navržena jako čisté rodinné bydlení. Řadové domy typu RD1 a RD2 jsou doplněny samostatně stojícími domky s větší zahradou. Samostatné rodinné domy typu RD3 sestávají z dvoupodlažní obytné části a jednopodlažní garáže s pultovými střechami. Domy mají krytou terasu i vstup do domu.
 
V3a
V3a
V3b
V3b
V3c
V3c
V3d
V3d
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one