Zástavba pro bydlení Kunštát 2017

URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Základní charakteristika projektu

Předmětem projektu bylo řešení zástavby pro bydlení v lokalitě ulice Nová v Kunštátě. 

Jednalo se o urbanisticko-architektonickou studii, která měla sloužit jako podklad pro následnou projektovou dokumentaci k územnímu řízení.

Stavební pozemek

Město Kunštát vlastní rozlehlý pozemek mezi bytovou výstavbou a průmyslovou zónou, který je dodnes využíván jako zemědělská půda. Parcela má plochu 26 360 m2.
Částečně je již zastavěna staršími bytovými domy. Volná plocha určená k zástavbě činí asi 21 320 m2. 

Pozemek je převážně rovinný s mírným sklonem od jihozápadního rohu k severovýchodnímu. Maximální převýšení je asi 5 metrů.

Ze tří možných kombinací bytových domů, bytových a rodinných domů a pouze rodinných domů vyhrála varianta bytové domy + rodinné domy.

Zástavba kombinací rodinných domů a bytových domů
Návrh je sestaven ze tří bytových domů a dvou druhů řadových rodinných domů. 

Byty s parkem a hřišti jsou umístěny na jih parcely. Rovnoběžně s bytovými domy jsou dvě řady rodinných domů. Rodinné domy jsou dvoupodlažní s kombinací pultových a plochých střech. Součástí každého domu je garáž. 

Domky jsou navrženy s krytou terasou i vstupem do domu. Pozemky i domky jsou svojí velikostí velmi ekonomické.
Mezi bytovými domy a řadou rodinných domů prochází komunikace s parkovišti, u kterých jsou vyhrazena místa na komunální odpad. Další komunikace vede na severu pozemku pro dostupnost krajní řady rodinných domů.